1. محسن کریمی خواه , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی , تولید بیوگاز از هضم بی هوازی کود گاوی و ضایعات کشتارگاهی در شرایط مزوفیلیک , چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲
 2. محسن کریمی خواه , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی , تولید بیومتان از هضم بی هوازی محتویات شکمبه و پودر خون در شرایط مزوفیلیک , پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
 3. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 4. رضا ناصرالاسلامی , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی , سیدعلیرضا وکیلی , سیدهادی ابراهیمی , تاثیر روشهای مختلف فرآوری شیمیایی دانه جو بر مدل درجه اول گوارش پذیری شکمبه ای ماده خشک، پروتئین خام و نشاسته در شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 5. فرشته علی پور , سیدعلیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران , سیدهادی ابراهیمی , تعییه تزکیب شیمیبیی ی ارسش غذایی گلبزگ سعفزان بب استفبد اس ریش کیس بَی وبیل وًی , هفتمین کنگره علوم دامی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 6. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر عمل آوری کاه جو با ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم، فاکتور تسهیم و تولید توده زنده میکروبی فیبر غیر محلول در شوینده خنثی جداسازی شده , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 7. عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , زهره زرنگار , محمودرضا امینی , مهران جوریان , شبنم روشندل قله زو , تعیین ارزش غذایی اجزاء مختلف باقلا و پوسته مرکبات با استفاده از تکنیک تولید گاز در شرایط برون تنی , هفتمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
 8. زهرا روح اللهی , محمدعلی ابراهیمی نیک , سیدهادی ابراهیمی , مهدی خجسته پور , تجزیه و تحلیل اقتصادی تولید برق از کود گاوی (مطالعه موردی: گاوداری 325 راسی در مشهد) , چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 9. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی , سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 10. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , اثر ملاس یا شیره نبات و اوره بر قابلیت هضم فیبر غیر محلول در شوینده خنثی، جمعیت میکروبی و اتصال میکروب های هاضم فیبر کاه جو , دومین همایش ملی دام و طیور کشور , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 11. سیدهادی ابراهیمی , یاسمن احمدی بنکدار , پریسا کیمیای نشتفانی , زهره زرنگار , مقایسه تولید گاز کنستانتره در اشکال پودر، پودر پخت شده و پلت , دومین همایش ملی دام و طیور شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۲
 12. پریسا کیمیای نشتفانی , سیدهادی ابراهیمی , محسن دانش مسگران , رضا ولی زاده , مقایسه پروتیئن قابل استفاده در دئودنوم کنجاله سویا فراوری شده و نوع معمولی با استفاده از روش نوین مبتنی بر ازت آمونیاکی تولید شده در محیط برون تنی شکمبه , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
 13. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , بررسی استفاده از علوفه آبیاری شده با فاضلاب در تغذیه دام , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۵
 14. زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , تفسیرپروفیل تولیدگاز اندازه گیری شده توسط سیستم تمام اتوماتیک اندازه گیری فشاردرمنابع کربوهیدرات های غیرفیبری جامدومایع بااستفاده ازمدل های ریاضی مختلف , سومین سمینار ملی مدیریت پرورش دام و طیور , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۸
 15. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق (CH4 + H2) و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 16. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر افزایش فشار و مجاورت گازهای تخمیری با میکروبهای شکمبه بر تولید و ترکیب گاز و قابلیت هضم در شرایط آزمایشگاهی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 17. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی , ششمین کنگره علوم دامی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۵
 18. سروش کلانتری میبدی , شهناز دانش , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , ارزیابی تاثیر مقدار ماده جامد کل و آهک بر تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاوی , چهارمین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۹
 19. آمنه سلیمی , شهناز دانش , سیدهادی ابراهیمی , تولید بیوگاز ازضایعات کشتارگاهی , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷
 20. آمنه سلیمی , شهناز دانش , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری , تأثیر درجه حرارت بر میزان تولید بیوگاز از ضایعات کشتارگاهی , هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۷