1. منصور احمدی پیرلو , محمدعلی ابراهیمی نیک , مهدی خجسته پور , سیدهادی ابراهیمی , تأثیر پیش تصفیه قلیایی بر بهبود تخریب پذیری زیستی مواد آلی پسماندهای جامد شهری و تولید بیوگاز در هضم بی هوازی , سلامت و محیط زیست , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۸۱-۴۹۲
  2. آمنه سلیمی , شهناز دانش , سیدهادی ابراهیمی , تأثیر زمان ماند و نوع ماده اولیه بر میزان تولید بیوگاز و قلیاییت در هضم بی‌هوازی ضایعات کشتارگاهی , علوم و تکنولوژی محیط زیست , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۴۷۵-۴۹۱
  3. مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته , پژوهشهای علوم دامی ایران , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۶۶-۷۸